( ตัวอย่าง )
ใบสั่งซื้อ
Buyer Logo
GROUP : * EDI *
เลขที่ 123456
P/O TYPE :
  (3) Cross Docking

เลขที่ผู้ผลิต : 12345 เงื่อนไข : 045
ชำระโดย :
หมายเลข GLN : 0200000001889
บริษัท ร้านค้า AI จำกัด
126/31 ปาร์คอเวนู โฮมออฟฟิต ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ผู้ติดต่อ :
วันที่ : 25 Sep 2002
วันที่ส่งของ : 02 Oct 2002
วันยกเลิกใบสั่งซื้อ : 05 Oct 2002
โทรสาร :

ส่ง , วางบิลที่ :
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
เลขที่ 188/1 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
แผนก :

โทร :
ค่าโฆษณา :
ค่าขนส่ง/อื่นๆ :
:
ผู้สั่งซื้อ : โทร :


รหัส สินค้า
(ผู้ผลิต)
รหัสสินค้า
(โลตัส)
บรรจุ
ต่อหีบ
หน่วย จำนวนสั่ง
(หีบ)
แถม
(หีบ)
รวม
(หน่วย)
ราคา/
(หีบ)
ส่วนลด/
(หีบ)
ราคารวม
0200000006617 : 99999991 10 ห่อ 3 .00 30 490.00 .00 1,470.00
SKU : 00111717 ชื่อสินค้าและรุ่น 1 (PACK 12)  
By store 01020 : 2 20
By store 01031 : 1 10
0200000001215 : 99999992 1 อัน 3 .00 3 1,330.00 .00 3,990.00
SKU : 00529052 ชื่อสินค้าและรุ่น 2 (อาจไม่มีรุ่นก็ได้)
By store 01013 : 1 1
By store 01026 : 1 1
By store 01034 : 1 1
0200000001239 : 99999995 1 อัน 2 .00 2 2,126.00 .00 4,252.00
SKU : 00529055 ชื่อสินค้าและรุ่น 3 (ถ้ามี size สีส่งมาก็แสดงให้ด้วย)
By store 01011 : 1 1
By store 01018 : 1 1
หมายเหตุ :
รวม 14 .00 35 9,712.00
ส่วนลดท้ายบิล .00
ยอดสุทธิไม่รวมภาษี 9,712.00
DISCOUNT
CDA 95.80   NSD 472.91   ส่วนลดพิเศษสำหรับเพื่อจัดทำใบลดหนี้ 568.71
ยอดสุทธิไม่รวมภาษี 9,712.00

*** กรุณาตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นก่อนส่ง เนื่องจากโลตัสจะไม่รับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด ***
กรุณาระบุหมายเลขใบสั่งซื้อในใบสั่งของทุกครั้ง พร้อมทั้งนำใบส่งของ/ใบกำกับภาษีจำนวน 4 ฉบับมาด้วย
กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนส่งสินค้าทุกครั้ง
ส่งสินค้าที่ DC โทร (035) 214917 ต่อ 101-106