บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด

ประกอบกิจการให้บริการ แนะนำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบของซอฟต์แวร์ รวมทั้งเขียนคำสั่งป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด บริษัทฯยึดมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งประโยชน์ลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบงานสารสนเทศยุคใหม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย บริษัทฯจึงต้องสนใจและติดตามความเจริญก้าวหน้านำมาเสริมเพิ่มเติมในระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาระบบงานไปพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ [อ่านต่อ]