เอกสารแบบฟอร์มเงื่อนไขการชำระเงิน

คลิกที่นี่ เพื่อรับแบบฟอร์มยืนยันการชำระค่าบริการ E-Commerce หากท่านสมาชิกไม่ได้มีการส่งเอกสารแจ้งกลับให้กับบริษัท แอดวานซ์ฯ ตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บริการชั่วคราว

วิธีชำระค่าบริการแรกเข้า และค่าบริการ E Commerce

ท่านสมาชิกสามารถชำระค่าบริการแรกเข้าให้กับ บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรชั่น จำกัด โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ตาม เอกสารนี้ค่ะ (Download เอกสารได้ที่นี่ค่ะ)

เอกสารขอ User และ Password

ท่านสมาชิกที่ต้องการจะขอรับ User และ Password โดยสามารถที่จะดาว์นโหลดเอกสารขอ User และ Password ได้ได้จากที่นี่ค่ะ เมื่อ Download แล้วกรุณากรอกรายละเอียดพร้อมสำเนาบัตรประชาชน Fax. 0-2382-1846

ตัวอย่างใบสั่งซื้อ

ตัวอย่าง Text File